Selecteer een pagina

Over Metanova

Onze visie

Metanova ziet dat de zorg in Nederland te maken heeft met een alsmaar toenemende zorgvraag en tekort aan personeel. Daarom wordt aan de procesvoering in organisaties en de digitalisering daarvan steeds hogere eisen gesteld.

Software speelt een steeds crucialere rol in de samenwerking van partijen binnen de zorgketen en hoe patiënten of cliënten de zorg uiteindelijk ervaren.

Het succes daarvan hangt af van de wijze waarop de software tot stand komt. Een gedegen analyse en ontwerp van de gewenste procesvoering waarin de mens centraal staat, bepaalt in belangrijke mate of de software de samenwerking tussen dienstverlener, zorgprofessional en cliënt optimaal ondersteunt vanuit ieders perspectief.

Bij Metanova weten we dat alleen met deze aanpak software voor de mensen gaat werken in plaats van dat mensen voor de software werken. Software voegt dan langdurig waarde toe en levert zelfs concurrentievoordeel op.

Ook een efficiënte en veilige informatie-uitwisseling tussen partijen in de zorgketen is noodzakelijk. In een markt waar het primair om zorg voor mensen gaat en medewerkers een hoge werkdruk ervaren, zijn dubbel werk en daaruit voortvloeiende fouten een verspilling van tijd.

Onze ambitie

Onze ambitie is dan ook om de zorgketen efficiënter te laten werken en tegelijkertijd de kwaliteit van de werkzaamheden en het werkplezier te vergroten. Door onze expertise en vaardigheden op analyse- en ontwerpgebied in te zetten, zorgen we ervoor dat informatietechnologie op een juiste manier wordt toegepast.

Met zorgvuldig ontworpen bedrijfsprocessen worden handelingen in het proces verregaand geautomatiseerd, waardoor de administratieve last vermindert en er zoveel mogelijk tijd overblijft voor het leveren van zorg en aandacht voor de patiënt of cliënt. Dit is waar Metanova zich aan committeert.

We zijn trots op de positieve impact die we hebben op de zorgsector. Door bedrijfsprocessen te ontwerpen die logisch, doordacht en zo eenvoudig mogelijk zijn, creëren we ruimte voor meer menselijke interactie en zorg. Patiënten verdienen de best mogelijke zorg en we zijn vastbesloten om zorg(dienst)verleners en hun klanten te ondersteunen bij het bieden van die zorg.