Selecteer een pagina

Bereik efficiency, kwaliteit en werkplezier in uw organisatie en in de samenwerking met uw klanten

Wij helpen dienstverleners van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en zorghulpmiddelen en hun klanten, zoals ziekenhuizen, huisartspraktijken en andere zorghulpverleners op een efficiënte, eenvoudige en zo plezierig mogelijke wijze te laten (samen)werken.

Metanova richt zich op de digitalisering van een logisch en doordacht bedrijfsproces, waarbij de dienstverlener en de klant samenwerken voor de beste zorg aan de patiënt. Daarin worden niet alleen uw eigen medewerkers maar ook de voorschrijvers en andere zorgprofessionals maximaal ontlast.

Mensen verdienen de best mogelijke zorg. Daarom ondersteunt Metanova zorg(dienst)verleners en hun klanten bij het leveren van optimale zorg.

Maak kennis met Metanova >

Resultaten die we samen met onze klanten bereiken 

Efficiency

 • Verhogen van snelheid van handelen
 • Geen dubbele werkzaamheden
 • Optimale uitwisseling van informatie

Kwaliteit

 • Geoptimaliseerde, uniforme werkwijze
 • Actuele en betrouwbare informatie
 • Slim omgaan met controles en protocollen

Plezier in je werk

 • Gebruikersvriendelijke en intuitieve gebruikersinterfaces
 • Minimale administratie, maximaal vakmanschap

Onze diensten

Bedrijfsanalyse

Door onderzoek en analyse van de specifieke problematiek en/of uitdagingen in uw procesvoering, bedenken onze bedrijfsanalisten vanuit een systeembenadering, duurzame oplossingsrichtingen rekening houdend met uw organisatiedoelstellingen.

Procesontwerp en digitalisering

Door ontwerp en realisatie van de gewenste procesvoering, creëren onze proces- en userinterface ontwerpers en digitaliseren onze softwareontwikkelaars een logisch en doordacht bedrijfsproces dat bijdraagt aan de realisatie van uw organisatiedoelstellingen.

Tijdens het ontwerp visualiseren onze procesontwerpers de bedrijfsprocessen en werken deze verder uit aan de hand van gedocumenteerde werkwijzes. Deze bestaan uit activiteiten, veelal overdrachtsmomenten van werk en handelingen, het meest elementaire niveau van werk uitgevoerd door mensen.

Onze userinterface ontwerpers detailleren deze handelingen waarin de interactie tussen de mens en het systeem centraal staat, bezien vanuit het perspectief van de mens. De ontwerpactiviteit is een voorwaarde voor een succesvolle digitalisering van het bedrijfsproces.

Onze softwareontwikkelaars digitaliseren het proces op basis van het ontwerp. Het systeem maakt de uitvoering van het werk zo eenvoudig en plezierig mogelijk door de digitale ondersteuning van de overdrachtsmomenten (workflowmanagement), en de geoptimaliseerde userinterfaces. Door verregaande automatisering van administratieve handelingen worden medewerkers zoveel mogelijk ontlast.

Datahuishouding

Door ontwerp en realisatie van een datastructuur die is afgeleid van uw proces, creëren onze data-engineers een centrale waarheid voor de opslag van uw data, die ervoor zorgt dat u minder afhankelijk wordt van uw softwareleveranciers.

Onze data-engineers realiseren een database waarbij data, eventueel uit verschillende systemen, wordt ontsloten. Op basis van deze data voeren zij dataconversies, datacontroles en dataverrijkingen uit voor verschillende doeleinden.

In het geval dat de data wordt gebruikt voor analysedoeleinden, hoeft de data-analist zich niet meer druk te maken over de structuur en betekenis van data. De aandacht kan weer uitgaan naar het uitvoeren van analyses en het inrichten van dashboards met zinvolle sturingsinformatie i.p.v. het bij elkaar zoeken van allerlei data en de vraag of het resultaat wel een betrouwbare weergave is van de werkelijkheid.

Informatievoorziening

Het aanbieden van informatie in de vorm van dashboards om de bedrijfsprocessen te monitoren en sturing te kunnen geven aan het bedrijf.

Benieuwd welke oplossingen we voor uw organisatie hebben?

Zorghulpmiddelen

Gebaseerd op ons referentiemodel voor de procesvoering van dienstverleners van zorghulpmiddelen beschikt Metanova over een digitale (workflow)oplossing voor onder meer:

 • het onderhouden van klantorganisaties en leverings- en vergoedingsafspraken met klanten.
 • het  verhuren, registreren, onderhouden, keuren, repareren, reinigen, picken, vervoeren, in depot opslaan en afvoeren van zorghulpmiddelen door de dienstverlener.
 • het vrijwel volledig geautomatiseerd factureren van de leveringen.
 • het (mobiel) aanvragen van deze diensten door ziekenhuizen en zorginstellingen en verstrekking van informatie over de voortgang in de dienstverlening.
 • het middels berichten veilig en contextgebonden communiceren binnen het systeem.
Medische hulpmiddelen en geneesmiddelen

Gebaseerd op ons referentiemodel voor de procesvoering van dienstverleners van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen beschikt Metanova over een digitale (workflow)oplossing voor onder meer:

 • het onderhouden van leverings- en vergoedingsafspraken met verzekeraars.
 • het onderhouden van klantorganisaties en een klantspecifiek (voorkeurs)productassortiment.
 • het identificeren, aanmelden en uitvoeren van intakes van patiënten.
 • het afgeven van voorschriften/recepten voor patiënten, eventueel aangevuld met artsenverklaringen.
 • het (na)bestellen van hulpmiddelen door ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en andere hulpverleners en de afwikkeling daarvan door de eigen organisatie.
 • het (mobiel) nabestellen van hulpmiddelen door patiënten (cliënten) en de afwikkeling daarvan door de eigen organisatie.
 • het uitvoeren van consults met of bij de cliënt.
 • het middels berichten veilig en contextgebonden communiceren binnen het systeem.

Wilt u meer weten over de diensten en specifieke aanpak van Metanova om op basis van ons referentiemodel en onze digitale oplossingen het verschil te maken voor uw organisatie en die van uw klanten neem dan contact met ons op.

Dienstverleners in de zorg die samen met hun klanten voorzien in de beste mogelijke zorg voor hun cliënten

Dienstverleners die de diensten en digitale oplossingen van Metanova gebruiken om samen met o.a. ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeghuizen en andere zorghulpverleners in de best mogelijke zorg voor hun cliënten of patiënten te voorzien.